Adatkezelési tájékoztató
A NEXTEN s.r.o. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen Szabályzat célja, hogy a NEXTEN s.r.o. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Vásárló) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

NEXTEN s.r.o. tiszteletben tartja a www.italoutlet.eu webáruház Vásárlóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A Vásárló, a webáruház használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Adatkezelés célja
A NEXTEN s.r.o. a Vásárló által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, hírlevél küldése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A NEXTEN s.r.o. a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelő megnevezése
Név: NEXTEN s.r.o
Székhely & Levelezési cím: Jesenského 66 Štúrovo 943 01, Slovakia
ICO: 50 669 508
IC: SK2120419345
E-mail cím: info@next-en.eu
Telefonszám: +421-950-739-65

Adatkezelés időtartama
A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott adatokra egyaránt. A regisztrációt a Vásárló bármikor saját maga törölheti, a személyes menüpontban megtalálható „regisztráció törlése” gombra kattintva vagy a regisztrációt a NEXTEN s.r.o. törli, amennyiben a Vásárló erre vonatkozó igényét emailben vagy postai úton erre vonatkozó kérelmét elküldi. NEXTEN s.r.o. a regisztrációt és ezzel együtt a személyes adatokat a rendszerből, a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli. Amennyiben a Vásárló saját maga törli regisztrációját, abban az esetben az adatai automatikusan törlődnek a NEXTEN s.r.o. rendszeréből.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja.

Kezelt adatok köre
Technikai adatok:
A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Vásárló IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Vásárlók nem, csak a NEXTEN s.r.o. fér hozzá. A fenti információkat a NEXTEN s.r.o. kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Regisztráció:
A regisztráció során a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • mobil telefonszám
 • saját e-mail cím,
 • jelszó,
 • szállítási adatok,
 • számlázási adatok (név, cím), ha az nem egyezik a szállítási címmel

Az adatok megadását követően a NEXTEN s.r.o. e-mailben értesíti a Vásárlót a regisztráció sikerességéről.
Vásárló a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a NEXTEN s.r.o. által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Cookie (Sütik):
A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a NEXTEN s.r.o. Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Vásárló részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Vásárló számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.
A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Vásárló a NEXTEN s.r.o.-tól nem kap további értesítést.

A NEXTEN s.r.o a WWW.ITALOUTLET.EU-n kétféle cookie-t (sütit) használ:

 1. Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a NEXTEN s.r.o. Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni., tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 2. Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a NEXTEN s.r.o. a jobb Vásárlói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Vásárló az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a NEXTEN s.r.o. adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a NEXTEN s.r.o. részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és hogy ennek segítségével a NEXTEN s.r.o. a Vásárlók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a NEXTEN s.r.o. nem használja arra, hogy a Vásárlót személyesen azonosítsa. Természetesen a Vásárló adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja NEXTEN s.r.o. fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

A cookie-k a Vásárló személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével NEXTEN s.r.o. célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.
A fenti információkat NEXTEN s.r.o. kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben:

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A www.italoutlet.eu oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt az Ön számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

Az adatokat megismerő személyek köre
Az adatokat elsődlegesen a NEXTEN s.r.o. illetve a NEXTEN s.r.o. belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a NEXTEN s.r.o. adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. NEXTEN s.r.o. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozás
A NEXTEN s.r.o. a megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a NEXTEN s.r.o.-val kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Csak és kizárólag a NEXTEN s.r.o. által megjelölt célból kerül sor adatok feldolgozására ettől eltérő célra az adatfeldolgozó nem használja fel a vásárló által megadott személyes adatokat.

A NEXTEN s.r.o. partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.

Adatbiztonság
A NEXTEN s.r.o.. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vásárlók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Vásárlói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
Tájékoztatáshoz való jog
Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a NEXTEN s.r.o. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.
Amennyiben a Vásárló kéri, a NEXTEN s.r.o. tájékoztatást ad a Vásárlóra vonatkozó és NEXTEN s.r.o. által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. NEXTEN s.r.o. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a NEXTEN s.r.o. munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. NEXTEN s.r.o. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat NEXTEN s.r.o. a szükséges időtartamig megőrzi.

Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. A NEXTEN s.r.o. zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha NEXTEN s.r.o. a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. NEXTEN s.r.o. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 • Név: NEXTEN s.r.o
 • Cím: Jesenského 66 Štúrovo 943 01, Slovakia
 • E-mail: info@next-en.eu
 • Telefon: +421-950-739-65

Amennyiben a Vásárló a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a NEXTEN s.r.o. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A NEXTEN s.r.o. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Kapcsolat felvételi űrlap
Az italoutlet.eu üzemeltetője a NEXTEN s.r.o lehetővé teszi a látogatók és a vásárlók számára, hogy egy kapcsolat felvételi űrlapon felvegyék a kapcsolatot az oldal üzemeltetőjével illetve munkatársaival. Az űrlap használatával az alábbi adatokat kell kötelezően megadni:

 • Név
 • E-mail cím

A megadott adatokat a NEXTEN s.r.o munkatársai az ÁSZF-ben leírtaknak megfelelően kezeli és tárolja. A vásárló / látogató a kapcsolati űrlap kitöltésével és annak használatával elfogadja, hogy a NEXTEN s.r.o munkatársai a megadott e-mail címen illetve ha az üzenetben további elérhetőségeket adott meg akkor akár azok valamelyikén felveheti vele a kapcsolatot.

A NEXTEN s.r.o sem a név, sem pedig az e-mail cím valódiságát nem ellenőrzi le. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A kapcsolati űrlap csak abban az esetben küldi el az üzenetet ha a felhasználó az itt található Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. A kapcsolati űrlapot a NEXTEN s.r.o a robotok kiszűrése érdekében Google reCAPTCHA v3 (Tulajdonos és üzemeltető: Google LLC, cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.) eszközzel védi, aminek felhasználási és adatvédelmi útmutatóját, valamint működési ismertetőjét itt találja: Google Privacy & Term

Hírlevél
NEXTEN s.r.o. a Honlapon lehetővé teszi a Vásárlói számára, hogy a regisztrációval egy időben feliratkozzon hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. NEXTEN s.r.o. a hírlevél igénybevétele során a Vásárló által megadott adatokat kezeli. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a NEXTEN s.r.o. csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld, vagyis akkor, ha a Vásárló a „Feliratkozás hírlevélre” felirat mellett található „igen” válaszra rákattint.

A Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben NEXTEN s.r.o. a további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót.

Egyéb rendelkezések
NEXTEN s.r.o. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Vásárlók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Vásárló a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben a Vásárló szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a NEXTEN s.r.o. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére.
A NEXTEN s.r.o. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A regisztrált Vásárló a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és NEXTEN s.r.o. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

A NEXTEN s.r.o. fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. NEXTEN s.r.o. a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben NEXTEN s.r.o. a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

Jelen Adatkezelési tájékoztatója 2019 január 05 napjától hatályos.